SŁOWNIK POJĘĆ

 • Offset - poligraficzna technika druku płaskiego, w której farba drukarska przenoszona jest z formy drukowej – metalowej płyty pokrytej warstwą światłoczułą na podłoże za pośrednictwem cylindra pokrytego warstwą gumy; metodą offsetową drukuje się na jednobarwnym lub wielobarwnym papierze (np. ulotki, listowniki, teczki, plakaty), tekturze, folii metalowej lub z tworzywa sztucznego, blasze; druk offsetowy. 
   

   
   
 • CMYK - model barw stosowany w grafice komputerowej i w poligrafii przy drukowaniu barwnym: Co oznacza niebieski (ang. cyan ), M — purpurę ( magenta ), Y — żółty ( yellow ), K — czarny (umownie od key).
   

   
   
 • Falcowanie/złamywanie - jedno- lub wielokrotne składanie arkusza papieru, czystego lub zadrukowanego, na pół (najczęściej) lub w dowolnych innych proporcjach, na różne sposoby (w różnych kierunkach), w celu osiągnięcia docelowego formatu i liczby stron składki.
   

   
   
 • Bigowanie - czynność introligatorska polegająca na wyciśnięciu rowka w miejscach zagięcia papieru, kartonu lub tektury.
   

   
   
 • JPG - jeden z najpopularniejszych formatów zapisu plików graficznych. W formacie tym można zapisać kolor 24-bitowy. JPEG może zapisać obraz ze stuprocentową wiernością, jednakże częściej stosuje się go do skompresowanego zapisu plików graficznych. Pliki formatu JPG posiadają rozszerzenie ".jpg" lub ".jpeg".
   

   
   
 • Kaszerowanie - uszlachetnianie wyrobu papierniczego poprzez oklejanie cienkim papierem (niezadrukowanym lub zadrukowanym) papieru znacznie grubszego, kartonu, tektury falistej itp. w celach dekoracyjnych lub technologicznych.
   

   
   
 • Krzywe - najczęściej stosowany w grafice typ krzywych - ścieżek zdefiniowanych przez położenie czterech punktów - dwóch końców zwanych węzłami oraz tzw. punktów kontrolnych opisujących kąt nachylenia.
   

   
   
 • Lakierowanie - uszlachetnianie produktów poligraficznych za pomocą lakierów, oprócz efektów czysto wizualnych, zapewnia drukom elastyczność i odporność na wilgoć oraz chroni je przed ścieraniem. Lakiery utwardzane promieniami ultrafioletowymi charakteryzują się o wiele lepszymi parametrami niż lakiery dyspersyjne czy olejowe.
   

   
   
 • Liniatura - liczba określająca ilość linii plamek rastra na cal (lpi) lub centymetr (lcm). Im wyższa liniatura, tym mniej dostrzegalny staje się wzór kropek rastra w obrazie drukowanym (patrz: rozetka).
   

   
   
 • Oprawa - czynność obejmująca składanie (falcowanie) wydrukowanych arkuszy do ustalonego formatu, zbieranie składek (kompletowanie), szycie, obcinanie oraz łączenie z okładką. Polska Norma PN-65/P-55501 rozróżnia dziewięć zasadniczych rodzajów opraw przemysłowych.
   

   
   
 • Pantone - najpowszechniej używany wzornik kolorów.
   

   
   
 • Papier - jest to spilśniona warstwa włókien roślinnych zawierająca kleje, wypełniacze i barwniki.
   

   
   
 • Paser - znaczek graficzny, zazwyczaj w postaci krzyżyka w kole, służący jako "celownik" w druku barwnym w celu dokładnego nanoszenia kolejnych kolorów (czyli kolejnych farb drukarskich) w to samo miejsce. Stanowi miejsce kontroli i punkt odniesienia przy montażu klisz, wykonywaniu odbitek próbnych oraz w samym druku. Identyczne pasery i w tych samych miejscach znajdują się na obrazie strony w każdym z kolorów farby drukarskiej.
   

   
   
 • Perforacja - zazwyczaj szereg kresek wykonanych w procesie drukowania lub przy użyciu odpowiedniego urządzenia (grzebienia), zwanego perforówką, w celu ułatwienia oddzierania części papieru.
   

   
   
 • Piksel - punkt świetlny na ekranie monitora komputerowego, będący najmniejszym, niepodzielnym elementem wyświetlanego obrazu. Jest to punkt, którego parametrami są współrzędne ekranu (miejsce położenia na ekranie) i kolor. Kolor może być określony w bezwzględnej skali (np. RGB – przez określenie składowej czerwonej, zielonej i niebieskiej koloru) bądź za pomocą palety. Ilość pikseli widocznych jednocześnie na ekranie określa się jako rozdzielczość obrazu. Także - najmniejszy element obrazu (pojedynczy kwadrat w określonym kolorze), widoczny bardziej przy niskiej rozdzielczości obrazu, a prawie niewidoczny przy dużej.
   

   
   
 • Postscript - język opisu strony przeznaczonej do druku. Plik postscriptowy przenosi informacje o wyglądzie i zawartości publikacji do np. naświetlarki.
   

   
   
 • Raster - równomierny rozkład kropek o zmiennych średnicach, tworzących z pewnej odległości złudzenie ciemniejszych i jaśniejszych partii obrazu.
   

   
   
 • Registr - zbieżność padania na siebie wierszy kolumn, drukowanych po obu stronach arkusza papieru.
   

   
   
 • RGB - najpopularniejszy sposób zapisu barwy punktu (piksela). Kolor ten określa się poprzez zdefiniowanie nasycenia trzech składowych koloru: składowej czerwonej (Red), zielonej (Green) i niebieskiej (Blue). Poziom nasycenia każdego z kolorów określa się z reguły w zakresie 0 do 255, a więc przy pomocy 1 bajtu.
   

   
   
 • Rozdzielczość - ilość pikseli możliwa do wyświetlenia na ekranie monitora (bądź na wydruku drukarki). Rozdzielczość określa się jako ilość pikseli w poziomie razy ilość w pionie.
   

   
   
 • Separacja - rozbarwienie, tworzenie wyciągów barwnych. Proces rozdzielania kolorowego obrazu na 4 warstwy przyporządkowane poszczególnym kanałom CMYK. Kanały widoczne są jako czarno-białe obrazy identyczne z kliszami generowanymi następnie przez naświetlarkę.
   

   
   
 • Skład - materiał złożony według maszynopisu i adiustacji, z zachowaniem zasad i wymagań jakościowych przewidzianych normami i instrukcjami technologicznymi; - akcydensowy skład przeznaczony do druku akcydensów.
   

   
   
 • Spad - wszystkie barwne obszary dochodzące do marginesu dokumentu muszą zostać rozszerzone, aby wychodziły poza jego brzeg na szerokość przynajmniej 3mm.
   

   
   
 • TIFF - format zapisu plików graficznych. TIFF jest rodzajem bitmapy wykorzystującym różne metody kompresji; istnieje też możliwość zapisu bez kompresji. TIFF zapisuje 24-bitowy kolor. Ten rodzaj plików ma rozszerzenia ".tif" lub ".tiff.

 

COPYRIGHT © 2010 NOVA-DRUK S.C.. All rights reserved.